St.-Rosa comité Sittard

“Sint Rosa, Patrones van Sittard,
onze toekomst in vrede!”

 

 

Reverskruisje/speldje ter ere van H. Rosa

Bijgaand ziet u een prachtig ontwerp van de hand van Marc Webers die dit belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit, in het hart van het kruis (zozeer vereerd door St.-Rosa) bevindt zich ons stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat afgebeeld, omringd met de bede: H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm onze stad! Met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van onze H Rosakapel: 1675.

Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren verwijzen ook naar de kleuren van Lima. Prachtig!

De gezegende speldjes worden o.a. verkocht tijdens de H. Rosamis op dinsdagavond voor een bedrag van € 5,- per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het onderhoud van onze St.-Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie. We hopen dat vele St.-Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand zichtbaar zullen dragen.

Veel dank aan Marc Webers!! Geweldig!

Deken Wilbert van Rens