St.-Rosa comité Sittard

“Sint Rosa, Patrones van Sittard,
onze toekomst in vrede!”

 

 

9 + 5 =

Word vriend van de St.-Rosa traditie

Uw donatie wordt op prijs gesteld
NL12Rabo 0147 6531 42
t.n.v. RK HH. Petrus en Michaël inzake “St.-Rosa-devotie en Kapel”.

Uw stortingen zullen ten goede komen aan al die activiteiten die én St.-Rosa comité én ons kerkbestuur zullen ontplooien ten behoeve van het in-stand-houden van onze kapel en al wat behoort tot de St.-Rosa traditie. In ieder geval hopen we U weer te zien in deze dagen van St.-Rosa.