St. Rosa comité Sittard

Dank aan St. Rosa;
Op weg naar hoop, vrijheid & vreugde

 

 

7 + 7 =

Word donateur van de St. Rosa traditie

Ik maak nevenstaand over op bankrekening
NL12Rabo 0147 6531 42
t.n.v. RK HH. Petrus en Michaël inzake “St.-Rosa-devotie en Kapel”.

Uw stortingen zullen ten goede komen aan al die activiteiten die én St.-Rosa comité én ons kerkbestuur zullen ontplooien ten behoeve van het in-stand-houden van onze kapel en al wat behoort tot de St.-Rosa traditie. In ieder geval hopen we U weer te zien in deze dagen van Sint-Rosa.