St.-Rosa comité Sittard

Dank aan St.-Rosa;
Onze Stadspatrones om lief te hebben!

 

 

Leden

R.N. Deken Rob Merkx (voorzitter)
Anne-Marie Webers (secretaris)
Patrick Bisschops (penningmeester)
Lejao Beursgens
René Boesten
Ben Claessens
Chris Nohlmans
Sjef Schurgers
Jacques Pfennings (ere-lid)

St.-Rosa lied

DOWNLOAD HIER HET ST. ROSALIED ALS PDF.

Refrein:
Heil’ge Rosa Patronesse,
Schuts van Sittards stad en volk.
Blijf in alle nood en zorgen,
ons tot voorspraak en tot tolk.

Bloeiend rode Roos van liefde,
Lelie blank van zuiverheid.
Reeds in d’eerste kinderjaren,
waart Gij Uwen God gewijd.

Streng was Uw verborgen leven,
leer ook ons verborgen zijn.
Groot Uw deugd en groot Uw ootmoed,
leer ook ons ootmoedig zijn.

Leer ook ons voor Jesus dragen,
alle vreugd’ en alle smart.
Dat wij eens met U Sint Rosa,
rusten mogen aan Zijn Hart.