St.-Rosa comité Sittard

Dank aan St.-Rosa;
Onze Stadspatrones om lief te hebben!”

 

 

Sittards band met St.-Rosa van Lima

Op 3 november 1669 nam het bestuur van Sittard het initiatief om de zalige Rosa van Lima uit te roepen tot patrones van de stad. Rosa was het jaar daarvoor door paus Clemens IX zalig verklaard en zij werd in 1671 door diens opvolger, paus Clemens X, heilig verklaard. Hoe kwamen de toenmalige inwoners van Sittard tot dit besluit.

Epidemie
In de tweede helft van de 17de eeuw werd Sittard en omgeving geteisterd door een dysentrie-epidemie, waardoor veel doden te betreuren waren. De paters Dominicanen die zich in 1626 in Sittard gevestigd hadden en een bloeiende onderwijsinstelling exploiteerden, waren tevens werkzaam in Peru in Zuid-Amerika daardoor bekend met deze eerste niet-Europese zalige en later heilige St.-Rosa. Zij adviseerden de bevolking van Sittard, Rosa als voorspreekster aan te roepen, tegen de dodelijke dreiging van deze epidemie. Het stadsbestuur nam dit advies aan en beloofde -als de epidemie zou wijken- Rosa tot stadspatrones uit te roepen. Voorts beloofden zij op het hoogste punt van Sittard -op de Kollenberg- een kapel ter ere van St.-Rosa te bouwen en ieder jaar een processie te houden. De dysenterie-epidemie ging de stad voorbij en de Sittardenaren losten de gedane belofte in.

Wie was Rosa van Lima
Isabella de Floresy y Olivia werd op 20 april 1586 te Lima in Peru geboren als dochter van een Spaans echtpaar. Het land had veel te verduren van de veroveraars die alleen de rijkdommen van dit land plunderden. Thuis leefde zij een sober leven in gebed en vasten. Zij toonde een buitengewone rust en zelfbeheersing. Het verhaal gaat dat zij al op vijfjarige leeftijd de belofte van eeuwige maagdelijkheid deed. Eindelijk ging haar wens in vervulling en in 1606 werd zij lid van de Derde Orde van de heilige Dominicus. Zij onderscheidde zich door een boetvaardig leven en door haar geestelijk leven. In een hutje, achter in de tuin van haar ouders, leefde zij geheel teruggetrokken en nam bijna geen voedsel tot zich. Verder stond ze bekend om haar borduurwerken en om haar kennis van zaken als bloemenkweekster. Rosa werd vaak belaagd door aanbidders, maar bleef haar belofte trouw. Als boetedoening bestrooide ze haar brood met as, belegde het met bittere kruiden en dronk schapengal. Ook sliep ze volgens de overlevering op een schervenbed. Rosa staat bekend als mystica

Zij stierf op 24 augustus 1617. Paus Clemens X zegt in de canonisatiebulle; “dat sinds de ontdekking van Peru geen missionaris is opgestaan, die een dergelijke algemene beweging van boetvaardigheid heeft verwekt”. Een lange en pijnlijke ziekte was haar lot, vijftien jaar lang onderging zij de uiterste verlatenheid en troosteloosheid. Ook van de kant van haar huisgenoten had zij beschimpingen en smaad te verduren. Zij ligt begraven in de kerk van het Dominicanenklooster te Lima. Zij werd door paus Clemens X in het jaar 1671 heilig verklaard.

Patrones van: tuinmannen, bloemenhandelaren, geboorte, bijleggen familieruzies, Patrones tegen: uitslag, verwondingen.
Roepnamen afgeleid van deze heilige Rosa zijn o.a. : Roos, Rosalle, Rosalie, Rosé, Rosetta, Rosette, Rosina, Rosita enz.

Belofte
Het siert onze stad dat ze tot op de dag van vandaag de beloften uit 1669 nog steeds gestand doen. De St.-Rosaviering trekt ieder jaar in augustus – met als hoogtepunt de St.-Rosaprocessie – nog vele bezoekers en is een van de religieuze hoogtepunt van het godsdienstige leven van onze stad.

– Meer over St.-Rosa van Lima-