St.-Rosa comité Sittard

Dank aan St.-Rosa;
Onze Stadspatrones om lief te hebben!