strosakapellr
Blakbeneden1
verloopboven1
titelachtergrond

Augustusmaand 2017 | St.-Rosamaand

H. mis in de St.-Rosakapel

item9
item10
item1
m1
pin

Draag bij aan het onderhoud van onze St.-Rosakapel én het in stand houden van de St.-Rosatraditie door het kopen van dit gezegend St.-Rosakruisje.

Verkrijgbaar bij het secretariaat:
info@sintrosasittard.nl
of 06-43902842

1/8 H. Mis door Deken V. van Rens
8/8 H. Mis door Pater M. Calo msp, pastoor cluster Tegelen
15/8 H. Mis door Hulpbisschop E. de Jong
22/8 H. Mis door Pater Ismael Quequesana, IVE, pastoor cluster Bunde

woensdag 23/8 De kerkelijke feestdag van H. Rosa van Lima
Plechtige H. mis om 19.00 uur in de
St.-Michielskerk.

Vrijdag 25/8 Theatraal concert "ook ik spreek over de roos"
Podium Domijnen om 20.00 uur in de St.-Michielskerk

zaterdag 26/8 Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest
Pelgrimsmis om 18.00 uur in de St.-Michielskerk.

zondag 27/8 Hoogfeest van St. Rosa
Pontificale Hoogmis met onze bisschop Mgr. F. Wiertz ter ere van de H. Rosa, om 09.30 uur in de St.-Michielskerk.
Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg.

maandag 28/8 en dinsdag 29/8 St. Rosa maandag
Om 09.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosakapel op de Kollenberg waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt.

“Het feest der herkenning
maakt 't goede
leven in Sittard!”

Vervallen!!!