item3
 
strosakapellr
Blakbeneden1
verloopboven1
titelachtergrond

St.-Rosaprocessie

Zoals ieder jaar willen wij ons met groot vertrouwen wenden tot onze stadspatrones om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad te vragen, opdat wij ook in de toekomst gevrijwaard mogen blijven van ziekten en rampspoed. Bidden wij op haar voorspraak dat het voor allen die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn.

De St.-Rosaprocessie trekt jaarlijks vanaf de St. Michielskerk op de markt in Sittard naar de St.-Rosakapel. Altijd op de laatste zondag van de maand augustus.

Logon

Volgorde St.-Rosaprocessie: 

1. Sjtadssjötterie St.-Rosa 
2. Acolieten met Kruis
3. Sittards Mannenkoor 'Si-tard' 
4. St.-Josephharmonie 
5. Kerkenwachtgilde 
6. Scoutinggroep St.-Joseph 
7. Dames
8. Fanfare St.-Jan, Leyenbroek 
9. Heren 
10. St.-Rosasociëteit 
11. Acolietencollege met relikwie St.-Rosa
12. Nonnevotteklub met beeld O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken 
13. Eerwaarde Zusters 
14. Philharmonie 
15. Kerkbestuur, B & W, Gemeenteraad 
16. Misdienaars 
17. Acolietencollege
18. H.H. Geestelijken 
19. Allerheiligste

m1

St. Rosa comité Sittard