St. Rosa comité Sittard


“Ervaar de magie van het samen
bewonderen en beleven!”speldje

Word donateur van de St. RosatraditieVul onderstaand formulier in:
Naam
Adres:
Postcode
Plaats:
Telefoonummer:
E-mail:

Ik maak € over op bankrekening NL12Rabo 0147 6531 42 t.n.v. RK HH. Petrus en Michaël inzake "St.-Rosa-devotie en Kapel". Uw stortingen zullen ten goede komen aan al die activiteiten die én St.-Rosacomité én ons kerkbestuur zullen ontplooien ten behoeve van het in-stand-houden van onze kapel en al wat behoort tot de St.-Rosatraditie. In ieder geval hopen we U weer te zien in deze dagen van Sint-Rosa.

speldje

Reverskruisje/speldje tev H Rosa


Bijgaand ziet u een prachtig ontwerp van de hand van Marc Webers die dit belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit, in het hart van het kruis (zozeer vereerd door St. Rosa) bevindt zich ons stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat afgebeeld, omringd met de bede: H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm onze stad! met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van onze H Rosakapel: 1675. Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren verwijzen ook naar de kleuren van Lima. Prachtig! De gezegende speldjes worden o.a. verkocht tijdens de H. Rosamis op dinsdagavond voor een bedrag van € 4,00 per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het onderhoud van onze St.Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie. We hopen dat vele St.-Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand zichtbaar zullen dragen.

Veel dank aan Marc Webers!! Geweldig!

Deken Wilbert van Rens